Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Místní Agenda 21 - Informace, postupy, kritéria (2006)

Místní Agenda 21 - Informace, postupy, kritéria (2006)

Autor:Na vzniku publikace se podílela řada lidí - odborníků na problematiku udržitelného rozvoje, na strategické plánování či metody zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, ale také lidí s praktickou zkušeností z obecních a krajských úřadů či neziskových organizací.
Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s Pracovní skupinou RVUR pro MA21.
Datum vydání:Mateiál vznikal od dubna roku 2006 na platformě Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21.
Anotace publikace:Publikace Místní Agenda 21 vznikla z potřeby existence aktualizovaného a uceleného metodického materiálu k místním Agendám 21 v České republice.
Tato publikace je určena mnoha různým skupinám čtenářů. Jejím cílem je však oslovit zejména zástupce veřejné správy - tajemníky/ředitele úřadů, vedoucí odborů rozvoje a také místní politiky. To proto, že bez zapojení veřejné správy nemůže žádná místní Agenda 21 (MA21) uspět. Z tohoto základního předpokladu se odvíjí vymezení pojmu MA21 i charakter celé publikace.

Obsah:

 • Předmluva
 • Úvod
 • Místní Agenda 21
 • Jak poznat dobrou místní Agendu 21?
 • Politické zaštítění a organizační zázemí MA21
 • Strategické řízení k udržitelnému rozvoji
 • Síťová spolupráce a příklady dobré praxe v ČR i zahraničí
 • Závěr

Přílohy:

Seznam dalších příloh na CD:

 • Deklarace z Rio de Janeira (1992)
 • Agenda 21 (1992)
 • Evropská kampaň za udržitelná města a obce (probíhá od r. 1994) - základní informace
 • Aalborgská charta (1994)
 • 12 principů udržitelného rozvoje (1995)
 • Hannoverská výzva (2000)
 • Výzva z Johannesburgu (2002)
 • Aalborgské závazky (2004)
 • Aalborg. závazky - příklad implementace (město Aalborg)
 • Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004)
 • Strategie udržitelného rozvoje EU (2006)
 • Tematická strategie pro městské životní prostředí - EU (2006)
 • Přednášky PhDr. Ivana Ryndy, (COŽP UK)
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Udržitelný rozvoj (pro začátečníky)
 • Udržitelný rozvoj, jeho ohrožení a kvalita života (pro pokročilé)
Obálka publikace Potisk CD