Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Metody dálkového průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

Metody dálkového průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

Autor:Pavel Doubrava, Lenka Jirásková, Jana Petruchová, Šárka Roušarová, Jaroslav Řeřicha, Zdeněk Suchánek
Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředi
Datum vydání:2011
Anotace publikace:Na příkladu prací pro rastrovou platformu projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) jsou demonstrovány výhody i úskalí používání metod dálkového průzkumu Země (DPZ). V rámci projektu NIKM byly nashromážděny četné poznatky k využití DPZ, které mohou být využity pro řešení dalších environmentálních problematik. Publikace obsahuje postupy interpretace informací ze srovnání aktuální a historické ortofotomapy, postupy interpretace satelitních spektrálních dat, příklady verifikovaných lokalizací a identifikací objektů a příklady statistického hodnocení zjišťovaných jevů v prostředí GIS.