Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Věda a výzkum

Věda a výzkum

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se dlouhodobě věnuje vědeckovýzkumné činnosti, která zahrnuje oblast průřezového zkoumání životního prostředí z pohledu lékařských, sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výzkum je prioritně zaměřen na:

  • vývoj metodik a postupů včetně vývoje analytických nástrojů v oblasti existujících informačních systémů o znečištění životního prostředí,
  • výzkum nových interakcí a vývoj metod hodnocení životního prostředí a socioekonomické sféry,
  • výzkum a vývoj postupů v zpracování, hodnocení a zobrazování dat o životním prostředí včetně dálkového průzkumu Země,
  • vývoj prostorově simulačních modelů a analytických nástrojů v oblasti životního prostředí a socioekonomické sféry.

Přehled aktuálně řešených projektů naleznete zde

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vznikla v roce 2005 na základech Českého ekologického ústavu a převzala štafetu výzkumných záměrů této instituce. Při řešení výzkumných úkolů CENIA soustavně spolupracuje s celou řadou českých i zahraničních výzkumných a vzdělávacích organizací. Zaměstnanci CENIA se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných periodikách. K rozvoji a prohloubení výzkumné činnosti přispívá významnou měrou i pověření CENIA vedením Evropského tematického střediska pro vodu (ETC/WATER) a těsná spolupráce s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), pro kterou je CENIA kontaktním místem za Českou republiku. Na výzkumnou činnost navazují další významné aktivity, které přispívají k uvádění výsledků výzkumu do praxe a zároveň vytvářejí zdroje pro obnovu a rozvoj agentury a plnění přijatých závazků.