Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odpadové hospodářství > PCB

PCB

Od 16.5.2011 vedeme evidenci PCB zařízení a látek dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Kontaktní údaje: Ing. Petra Zapletálková
                        e-mail: evidencepcb@cenia.cz
                        tel.: 267 225 296

Po zaregistrování a přihlášení na Váš uživatelský účet na webových stránkách www.ispop.cz naleznete zde Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle
§ 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2