> NIKM - I. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2009 – 2012)

O projektu

logo projektu

Projekt je zaměřen na metodiku plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a na kategorizaci priorit na území České republiky. V letech 2009-2012 budou připraveny a vytvořeny nástroje a metodické předpoklady pro vlastní inventarizaci, která bude realizována jako druhá etapa. Metodika inventarizace kontaminovaných míst bude založena na výsledcích výzkumu metod a vývoje metodiky dálkového průzkumu Země a vývoje technologií pro zpracování historických leteckých snímků. Cílem je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Základem jednotné datové platformy je stávající databáze SEKM.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie http://europa.eu jmenovitě z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěží) - www.opzp.cz.

První etapa projektu NIKM má celkový rozpočet 100 650 335 Kč. Příspěvek EU (Fond soudržnosti) činí 85 552 785 Kč.

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projektový tým Národní inventarizace kontaminovaných míst – I. etapa (NIKM)
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
RNDr. Zdeněk Suchánek, vedoucí projektu, tel. 267 225 288, 604 206 757
zdenek.suchanek@cenia.cz

Související odkazy
Mapová aplikace Kontaminovaná místa: http://kontaminace.cenia.cz
Národní inventarizace starých ekologických zátěží na stránkách MŽP
Systém evidence kontaminovaných míst na stránkách MŽP
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) spravovaný CENIA