> Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady (2009)

Projektový tým

Vedení projektu: Jiří Valta (CENIA), Slávka Jurkovičová (SAŽP)

Administrace a koordinace projektu : Marie Stehlíková (CENIA), Eva Zichová (CENIA)

Experti: Jančárik Alexander (SAŽP), Benko Vladimír (SAŽP), Lieskovská Zuzana (SAŽP), Tichá Ester (SAŽP), Lapešová Dana (SAŽP), Grejtáková Eva (ObÚŽP), Síleš Bohumil (SIŽP–IŽP Bratislava)

Do projektu je zapojeno 9 zaměstnanců CENIA a 8 expertů ze Slovenska a na projektu dále spolupracují odborníci z Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a České inspekce životního prostředí.

Projektový tým byl ustanoven rozhodnutím ředitele CENIA č.03/2009, s platností od 15.ledna 2009.

Řídící rada projektu byla ustanovena na úvodním jednání (kick-off meetingu) dne 21.ledna 2009 a bude pracovat v tomto složení:

CENIA:

 • Jiří Hradec (ředitel)
 • Jiří Valta (projektový vedoucí)
 • Jan Prášek (ředitel úseku technické ochrany životního prostředí)
 • Marie Stehlíková (administrátor projektu)

Slovenská agentura životního prostředí:

 • Slávka Jurkovičová (vedoucí projektu)
 • Alexander Jančárik (krátkodobý expert)

Ministerstvo životního prostředí, Odbor fondů EU:

 • Michal Petrus
 • Jakub Šlemr

Ministerstvo financí, Centrální finanční a kontraktační jednotka:

 • Arnošt Cetkovský

Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc:

 • Blanka Kiliánová

Český statistický úřad:

 • Miloslava Veselá