> Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady (2009)

Kontakty

Projektový mail:
twodpady@cenia.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Valta (CENIA), tel. 267 225 299, jiri.valta@cenia.cz
Mgr. Slávka Jurkovičová (SAŽP), tel. 267 225 316, slavka.jurkovicova@cenia.cz