> Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

O projektu

Udržitelná spotřeba a výroba (USV) se zaměřuje na zlepšování řízení výroby, inovace a uvědomělou orientaci spotřeby (podniků, veřejné správy, veřejnosti) na šetrnost vůči životnímu prostředí. Cestou k dosažení přínosů je vyvinutá metodika hodnocení možností inovací USV, která hodnotí potenciál pro zlepšování a podle toho navrhuje nástroje a postupy realizace. Mezi nástroje USV (podporované projektem) patří např. systémy environmentálního managementu (EMS), monitoring a targeting (M&T), hodnocení možností čistší produkce (HMCP), environmentální manažerské účetnictví (EMA), ekoznačení, design pro udržitelný rozvoj, orientace na obnovitelné zdroje surovin a energie a recyklované materiály, odpovědnénakupování a ozeleňování akcí.
Přínos projektu: Během let 2006-08 vzniklo v pěti krajích České republiky čtyři nová informační centra pro USV a jedno kombinované informační a vzdělávací centrum pro USV. Součástí projektu rovněž bylo vybudování odborných kapacit, realizace pilotních projektů, systému přenosu informací a příkladů dobré praxe USV. Projekt Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu byl tematicky zaměřen zejména na podporu ekonomického a environmentálního pilíře; sociální pilíř USV byl podporován v nejvyšší možné míře. Projekt, který byl založen na partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, probíhal v následujících krajích České republiky:Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj.
Co přineslo podnikům a organizacím zapojení se do tohoto projektu? Bezplatné informace o možnostech využití nástrojů USV vhodných pro danou organizaci;
proškolení pracovníků v identifikaci příležitostí pro aplikace a v aplikaci USV v organizaci;
prověření inovačního potenciálu organizace s podporou týmu školených expertů;
konzultační podporu při realizaci projektu USV v organizaci; prověření možností sdílení rizik při financování inovačních projektů USV.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Eva Zichová: eva.zichova@cenia.cz, 267 225 213