Semináře k problematice dat o nakládání s odpady

Ve dnech 11.5. – 13.5. 2009 proběhly na CENIA semináře zaměřené na problematiku sběru, kontroly a hodnocení dat o nakládání s odpady. Semináře byly určené zástupcům zainteresovaných stran Ministerstva životního prostředí ČR, Českého statistického úřadu, České inspekce životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a CENIA. Seminář byl připraven v rámci twinningového projektu se Slovenskou agenturou pro životní prostředí. Během 3 jednodenních seminářů odborníci ze Slovenska prezentovali návrhy metodik sběru, zpracování, kontroly a hodnocení dat. Závěry ze semináře a podněty účastníků budou zapracovány do výstupu twinningového projektu, který končí v červenci 2009.