Skrýt nabídku

Aktuální projekty

Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2012)

Výstupy projektu komplexně přispějí k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím elektronizace agend resortu a systematického získávání a vyhodnocování informací.


NIKM - I. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2009 – 2012)

Metodika plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a kategorizace priorit jako podklad pro následnou vlastní inventarizaci na území ČR


HELM - Harmonised European Land Monitoring (2011-2013)

Projekt 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU HELM představuje síť organizací napříč Evropou, které mají na starosti monitoring území, s cílem zahájit nebo zlepšit znalosti v oblasti monitoringu území.


SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation (2010 -2012)

Vzdělávací nástroj pro podporu udržitelného rozhodování v územním plánování v kontextu adaptace na klimatickou změnu.


Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ ETC on Inland, Costal and Marine Waters (2011-2013)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody.


GS Soil - Europe (2009 – 2012)

Projekt navrhne zjednodušený přístup k prostorovým půdním datům a jejich interoperabilitu v rámci Evropy.


Archiv geoportál - Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy (2010-2012)

Vytvoření geoportálu a datového skladu pro garantovaná rastrová data z dálkového průzkumu Země.


Multimediální ročenka životního prostředí – 2. edice (2010-2013)

Cílem projektu je vytvořit komplexní výukovou pomůcku pro environmentální vzdělávání určenou žákům a učitelům základních a středních škol, ale i další zájemcům o životní prostředí.


SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí a jejich napojení na registry státní správy (2010 – 2013)

Cílem projektu je vybudování jednotného komplexního informačního systému pro technickou ochranu životního prostředí.


ENVIPROFESE - Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků (2010-2012)

Projekt je zaměřen na podporu komplexního rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí zaměstnanců CENIA včetně prohlubování jazykových znalostí a manažerských dovedností.


Nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě VKIS
(2007 – 2011)

Zpřístupnění služeb sítě informačních středisek a knihoven v resortu životního prostředí formou integrované elektronické knihovny.


EnviSec - Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky (2012-2015)

CENIA se od 1. ledna 2012 stala partnerem projektu EnviSec, jehož cílem je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik.


 
Archiv projektu