Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální ekonomika > Environmentální ekonomika v CENIA

Environmentální ekonomika v CENIA

Vztah ekonomie a životního prostředí
Problémy životního prostředí
Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Politika životního prostředí
Podpory na ochranu životního prostředí
Poplatky a daně v ochraně životního prostředí

Problematiku ekonomiky životního prostředí a ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí v CENIA zkoumá oddělení environmentální ekonomiky a managementu, které se zabývá zejména:

 • makroekonomickými i mikroekonomickými souvislostmi ochrany životního prostředí,
 • aplikací ekonomických nástrojů a problematikou financování a výdajů na ochranu životního prostředí,
 • problematikou efektivnosti ochrany životního prostředí a nákladů na jeho ochranu,
 • spoluprací při řešení environmentálních problémů zejména v oblasti dopravy (např. externality z dopravy), energetiky a obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a odpadů,
 • zpracováním analýz, posudků a odborných textů z oblasti ekonomiky životního prostředí a managementu,
 • spoluprací při zpracování Statistické ročenky životního prostředí České republiky, Zprávy o stavu životního prostředí ČR a krajských publikací o stavu životního prostředí,
 • správou a průběžnou aktualizací vlastní sady indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje na portálu Indikátorů životního prostředí,
 • spoluprací při přípravě environmentální legislativy,
 • poskytováním informací o ekonomických souvislostech ochrany životního prostředí,
 • prezentováním zkoumané problematiky na konferencích a seminářích,
 • správou informačních databází environmentální ekonomiky (např.: ekonomické nástroje OECD, environmentální podpory),
 • zpracováváním informací o podporách ochrany životního prostředí,
 • tvorbou registru podpor na ochranu životního prostředí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, použijte, prosím, následující tlačítko.