Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Zelené nakupování

Zelené nakupování

Co je zelené nakupování?

Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně se při něm nakupují produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Aspekty, které se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby či zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.

Pokud veřejné instituce využijí svou kupní sílu k výběru zboží a služeb, které berou ohled také na životní prostředí, slouží tím jako příklad a mohou významně ovlivnit trh s takovým zbožím nebo službami. Výrobcům a poskytovatelům služeb tím poskytnou reálné stimuly pro vývoj a produkci produktů šetrných k životnímu prostředí. V oblastech některých výrobků, prací a služeb může být tento vliv obzvláště významný, neboť nákupy prováděné veřejnými institucemi zde tvoří velký podíl na trhu - např. kancelářská technika, nábytek, energeticky úsporné budovy a jejich vybavení apod.

Zadavatelé veřejných zakázek tak mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji tím, že budou využívat své kupní síly při výběru environmentálně šetrných výrobků a služeb. Zelené zakázky umožňují ušetřit peníze, materiály, energii, snížit objem odpadu a znečištění a zároveň tak chránit životní prostředí.

Současně tak představují organizace státní a veřejné správy příklad pro veřejnost i podnikatelské subjekty.

Z výše uvedených důvodů vláda ČR na svém jednání dne 14.6.2010 schválila Usnesení k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (PDF, 46 kB), která připravilo Ministerstva životního prostředí. Cílem je prosadit systematické uplatňování ekologických požadavků při zadávání veřejných zakázek státní správou v určených skupinách výrobků.

Na této stránce jsou k dispozici dokumenty tvořící právní rámec zeleného nakupování, metodiky pro nákup ekologicky šetrného zboží, vzorové zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, a užitečné odkazy a další informace.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8, 100 05 Praha 10
info@cenia.cz, tel. +420 267 225 269, +420 267 225 347, +420 267 225 340

Daniel Hájek
Ministerstvo životního prostředí
odbor politiky životního prostředí
Vršovická 65, 100 05 Praha 10
Daniel.Hajek@mzp.cz, tel. +420 2 6712 2489

Normy

Směrnice ES o veřejných zakázkách č. 2004/18/ES a 2004/17/ES
Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Vzorové zadávací dokumentace

Návody k implementaci Pravidel

Výkaz o plnění Usnesení vlády č. 720/2000 a 465/2010


logo ekologicky setrny vyrobek logo ecolabel logo miljomarkt logo umweltzaichen logo energystar logo epeat logo fsc logo pefc logo tco certified