Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Aktuality > Kvalita evropských koupacích vod je stále vysoká

Kvalita evropských koupacích vod je stále vysoká

ilustrace

Čistota vody ke koupání je životně důležitá pro tak klíčová hospodářská odvětví, jako je cestovní ruch, a neméně důležitá i pro život rostlin a živočichů. Výroční zpráva o kvalitě koupacích vod, kterou předložily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), ukazuje, že v roce 2009 vyhověla minimálním hygienickým normám ke koupání přibližně 96 % oblastí v pobřežních vodách a 90 % koupacích míst na řekách a jezerech. Zpráva taktéž ukazuje, kde se dají nalézt detailní a pravidelně aktualizované informace o koupacích vodách.

Z 20 000 koupacích míst, jež byla v roce 2009 monitorována po celé Evropské unii, se dvě třetiny nacházela na pobřeží a zbytek v řekách a jezerech.

Celková kvalita vod ke koupání se v EU od roku 1990 výrazně zlepšila. V letech 19902009 se míra dodržení závazných hodnot (minimálních požadavků na kvalitu) zvýšila v pobřežních oblastech z 80 % na 96 %. Ve vnitrozemských vodách bylo toto zvýšení ještě vyšší – z 52 % na 90 %.

K určení kvality jsou koupací vody testovány dle celé řady fyzikálních, chemických a mikrobiologických ukazatelů, jejichž závazné hodnoty jsou stanoveny ve Směrnici o jakosti vod ke koupání. Členské státy musí dodržovat závazné hodnoty, ale mohou přijmout i přísnější nezávazné normy. V roce 2006 vstoupila v platnost nová Směrnice, jež aktualizuje parametry dle nejnovějších vědeckých poznatků. Členské státy musí do roku 2015 tuto směrnici plně implementovat, nicméně v roce 2009 již 14 členských států (Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Španělsko a Švédsko) své koupací vody monitorovalo již podle požadavků nové Směrnice.

Česká republika v roce 2009 monitorovala a reportovala výsledky 187 míst ke koupání, což představovalo 0,9 % všech reportovaných koupacích vod v EU.

V koupací sezoně 2009 v České republice 91,4 % vod ke koupání splnilo závazné hodnoty, což je oproti minulému roku nárůst o 4,7 %.

Podrobnější informace (v angličtině) je možno najít v národním profilu České republiky o kvalitě koupacích vod zde.

Celou Zprávu EEA o kvalitě koupacích vod je možno stáhnout zde.