Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > CENIA se bude podílet na zajištění Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2008 – 2013

CENIA se bude podílet na zajištění Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2008 – 2013

ilustrace

Na Program budou následně navazovat koncepční a metodické materiály zpracované především do formy Realizačního plánu, který bude obsahovat konkrétní aktivity v jednotlivých opatřeních, včetně odpovědností a způsobu sledování efektivity.

Environmentální poradenství je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Poradenství je založeno především na preventivní péči o životní prostředí a na spolupráci a komunikaci mezi státní správou, samosprávou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikateli.
Zkušenosti stávajících environmentálních poraden ukazují, že trvale roste potřeba i zájem o kvalifikované environmentální poradenské služby na místní, regionální a národní úrovni.

Koordinace a administrace Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 – 2013 bude zajištěna Ministerstvem životního prostředí (odborem environmentálního vzdělávání). MŽP též zajistí finanční prostředky ze svého rozpočtu na podporu rozvoje sítí poraden a vybrané služby související s implementací programu.

Podpora projektů jednotlivých poraden bude realizována prostřednictvím Operačního programu životního prostředí v oblasti podpory 7.1., z programu poskytování dotací MŽP na projekty nestátních neziskových organizací a dalších zdrojů mimo resort MŽP.

Kontakt:
evvo@cenia.cz
tel. +420 267 225 227

Více informací najdete v následujících přílohách: